Geschiedenis


Op 16 mei 1961 werd een vergadering belegd door toenmalig burgemeester van Heerde, Jonkheer v.d. Poll, de heren De Groot, Jansen, Koetzier, Remmers, Roseboom, Vergeer en Weerkamp.

 

Veertien belangstellenden kwamen op de vergadering af en na tekst en uitleg van de heer De Groot werd er besloten om de vereniging daadwerkelijk op te richten. Het voorlopige bestuur bestond destijds uit voorzitter Piet Vergeer, secretaris Hans Roseboom en penningmeester Fré Remmers.

 

Een stuk grond aan de Brinklaan werd toegewezen als gemeenschappelijke tuin en de contributie werd vastgesteld op een schamele vijf gulden per jaar.

 

De eerste tentoonstelling vond plaats in zaal Koetsier -nu Heerder Fruithuis Arie v.d. Belt. Tijdens het jaarlijkse Oranjefeest opende de heer H.J.J.W. Durst Britt, wethouder van openbare werken en plantsoenendienst, de show. Ook werden er destijds voor het eerst prijzen uitgedeeld aan leden voor verzorging van de planten.

 

Een jaar later, in 1962, verhuisde de gemeenschappelijke tuin naar de Brandstraat. Verhuizing van de tuin zou de jaren daarna nog vaker voorkomen. Zo heeft de vereniging ook nog een tuin gehad aan de Prof. Jonkerlaan, de Hagestraat en de Durst Brittlaan, waar de vereniging het langst heeft gezeten: van 1970 tot 2003.

 

In 1963 nam de heer Wim Overbosch de voorzittershamer over van de heer Piet Vergeer. Het jaar daarop werd er voor het eerst een tent op de van Meursweide geplaatst waarin de -dan uit 134 leden bestaande- vereniging een dahliatentoonstelling verzorgde.

 

De 'Dahlia van Verdienste' -een speld voor leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging- werd in 1965 door de heer Overbosch ingesteld. Als blijk van waardering ontving hij uit handen van toenmalig burgemeester Faber een 'gouden dahlia'.

 

Het eerste lustrum werd gevierd met een 4-daagse show op de van Meursweide. De show stond in het teken van visserij en was de tot dan toe grootste show die de vereniging had gehouden.

 

Naast eigen shows werd er ook deelgenomen aan nationale en internationale tentoonstellingen. Zo verzorgde men een aantal keren een stand op de internationale tentoonstelling te Haarlem, wat de vereniging onder andere een gouden medaille opleverde. Ook de Floriade in Amsterdam en de Flevohof te Biddinghuizen werden meermalen met succes bezocht door de vereniging.

 

In 1967 werd er voor het eerst een dahlia- en fuchsiatentoonstelling georganiseerd in samenwerking met de V.V.V., de fuchsiakwekers, de winkeliersvereniging en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, afdeling Epe/Heerde. Vanuit het hele land was er belanstelling en werd dan ook door een recordaantal van ruim 14000 mensen bezocht. Onder hen bevonden zich ook Prinses Margriet en Meester Pieter van Vollenhoven.

 

De tentoonstelling in 1968 kreeg een triest einde: De zondagmiddag na de tentoonstelling, die in de regionale media was bestempeld als show met hoog artistiek peil, brandde de consumptie tent af.

 

in 1970 werd de Heerder Middenstands Tentoonstelling voor het eerst gecombineerd met een Dahliashow. Om de vijf jaar werden er grote tenten op de van Meursweide geplaatst waarin een gedeelte was gereserveerd voor de middenstand van Heerde en omstreken. Het andere deel werd gevuld met Dahlia's. Niet alleen bloemstukken van de eigen vereniging, maar ook inzendingen van onder andere verenigingen uit Kampen en Zwolle waren te bewonderen.

 

De show werd in 1996 voor het laatst gehouden. Destijds kreeg de Hemito zelfs een internationaal tintje; er waren namelijk ook inzendingen uit Duitsland en Engeland.

 

De opening was altijd een spektakel. In 1981 werd door burgemeester Faber gebruik gemaakt van een stoomwals om de doorgang vrij te maken. 1991 was nog spectaculairder: het leger werd ingeschakeld om de ingang vrij te maken. Topschaatser Gerard van Velde opende de Hemito van 1996.

 

Om de communicatie tussen het bestuur en de leden te verbeteren werd er in 1972 'De Dahliapost' opgericht, een onregelmatig verschijnend blaadje voor leden. Dit idee was ontstaan tijdens de Floriade te Amsterdam.

 

Na veertien jaar droeg de heer Wim Overbosch in 1977 de voorzittershamer over aan Herman v.d. Mars. Beide heren slaagden dat jaar ook voor een jurycursus, hierdoor waren ze bevoegd verklaard om vaas- en tuinkeuringen te verrichten.

 

Naast de nationale en internationale shows, kwam er in 1984 -op initiatief van de Dahlia Vereniging Heerde, ook een regionale tentoonstelling in het Dorpshuis. Naast inzendingen van deelnemers uit onder andere Kampen, Olst en Almelo, waren er ook fuchsia's en begonia's tentoongesteld die in wedstrijdverband door schoolkinderen waren verzorgd.

 

In 1985 kwam er een tweede stuk grond bij aan de Zuppeldseweg. Van 1985 tot 2003 werd dat gebruikt als gemeenschappelijke tuin. Doordat de tuin aan de Durst Brittlaan niet langer kon worden gebruikt werd het stuk grond aan de Zuppeldseweg in tweeën gedeeld: een deel voor gemeenschappelijk gebruik en een deel waar de leden eigen stekken konden planten.

 

Door bouwplannen van de gemeente Heerde kon er het seizoen 2004-2005 helaas ook voor het laatst gebruik worden gemaakt van die tuin. Het voortbestaan van de vereniging kwam in het gedrang, maar gelukkig voor de vereniging is er een nieuwe locatie gevonden aan de Kamperzijweg.

 

De vereniging verzorgt ook al jaren shows in verpleeghuizen in de omgeving. Zo werden onder andere Brinkhoven, Wendhorst en Rehoboth meermalen in een zee van dahlia's gestoken.

 

 

In de eigen gemeente worden dahlia's nog volop voor allerlei doeleinden gebruikt. Zo levert de dahlia vereniging sinds 1993 zijn medewerking aan de jaarlijks terugkerende Truckersdag. Op de derde zaterdag van september rijden er over de honderd trucks door de gemeente Heerde, waarbij elke vrachtwagenchauffeur vergezeld wordt door een gehandicapte en zo samen een leuke dag beleven. Een aantal trucks worden versierd met dahliastukken en ook de aula van C.C. de Noordgouw wordt aangekleed met dahlia's zodat de mensen tijdens de afsluiting kunnen genieten van de bloemenpracht.

 

In 1997 deed de vereniging voor het eerst mee aan een tocht van het Wapenvelds Gerij. Een tocht van aanspanningen die elk jaar eind augustus door de hele gemeente Heerde trekt. Ieder jaar versieren de leden een aantal aanspanningen met diverse dahliastukken.

 

In 1999 werd er voor het laatst meegedaan aan een grote tentoonstelling. In Dedemsvaart, in de tuinen van Mien Ruys, behaalde men een 2e prijs.

Door de jaren heen heeft de vereniging veel prijzen gewonnen, waaronder de Prins Bernhard wisselbeker.

 

In het jaar dat de vereniging 20 jaar bestond werd ook een beker beschikbaar gesteld door een aantal leden. Deze beker, genaamd 'Composita 1981', werd beschikbaar gesteld met de bedoeling dat het bestuur deze elk jaar uit zou reiken aan dat lid, dat zich het afgelopen jaar het meest verdienstelijk maakte voor de vereniging. Wat er met deze beker is gebeurd, en of deze ooit is uitgereikt, is niet in de archieven terug te vinden.

 

In 2004 besloot de heer Herman v.d. Mars te stoppen als voorzitter. Hij was lid vanaf het eerste uur en vanaf 1977 als voorzitter actief geweest.

 

Na zich jaren lang ingezet te hebben voor de vereniging, waaronder in het bestuur, heeft de heer Ab v.d. Brink in maart 2008 tijdens de ledenvergadering de voorzittershamer opgepakt. Vier jaar lang werden onder leiding van Ab v.d. Brink vele activiteiten georganiseerd, waaronder het 50-jarig jubileum van de vereniging.

 

 

Tijdens de ledenvergadering in maart 2012 werd de voorzittershamer overgedragen aan Toine Jongmans. Na vijf jaar voorzitterschap is Jongmans hiermee gestopt. In 2018 nam Grietje Rorije de voorzittershamer over. Inmiddels is vanaf 2022 Mariëlle Bosch voorzitter van de vereniging. Met een nieuwe voorzitter en een nog altijd zeer actieve ledengroep gaat Dahlia Vereniging Heerde een bloemrijke toekomst tegemoet.