Dahliavereniging Heerde


Seizoen 2024 van start

Het seizoen begint met zowel goed als minder goed nieuws. De knollen zijn in mooie staat teruggekomen uit de opslag. Maar met de tuin is het minder gesteld. Het grondwater staat hoog door de natte zomer en winter die we hebben gehad en de tuin is daardoor nog behoorlijk drassig. Vandaar dat we op de tuin niet met volle vaart van start kunnen. Hopelijk breekt er nu een drogere periode aan.

 

Inmiddels zijn op onze jaarlijkse Ledenvergadering de jubilarissen in het zonnetje gezet. Dhr. Teun Nooteboom is al 50 jaar lid van onze vereniging. Lieneke O'Rourke en Mariëlle Bosch-Munnik kregen het speldje voor hun 25-jarig lidmaatschap. Gefeliciteerd allen!

Ook kijken we vooruit naar dit nieuwe seizoen. Dit zal vooral in het teken staan van activiteiten op de eigen tuin. We hopen u graag eens te ontmoeten bij onze bloemenverkoop, de Open Dag of andere activiteiten. We organiseren voor familie, vrienden en mensen die interesse hebben om eventueel lid te worden ook enkele Dahlia Doe Dagen. De eerste daarvan staat gepland op zaterdag 8 juni. Blijf ons volgen voor meer informatie over deze gezellige manier om kennis te maken met onze vereniging en de mooie dahlia.